Bedrijfscoaching
Contact


Links


Nieuws
Home

Wilskracht


Diensten

Klant specifiek

  Missie


Info@wilskracht-coaching.org

`06-515 64 663`
Kritiek geven via intervisie mag je geven door feedback!

Interventies


Een interventie is een actieve, bewuste en geplande ingreep in een groep om het functioneren van de groep te verbeteren.


Te realiseren mogelijkheden voor een groep:


- Stimuleren van het uitwisselen en gebruikmaken van elkaars   ervaringen.- De groep te stimuleren om van elkaar te leren door bijv. intervisie.   Door intervisie met de groep te houden helpt het uitvoeren van taken   te verbeteren en de vaardigheid om (gezamenlijk) problemen op te   lossen.

- Door een groepsproces in een bredere   context te plaatsen kunnen de   groepsleden hier meer bewust van   worden.

- Herkenning bij elkaar bevorderen en bij   momenten erkenning aan elkaar geven.