Bedrijfscoaching
Contact


Links


Nieuws
Home

Wilskracht


Diensten

Klant specifiek

  Missie


Info@wilskracht-coaching.org

`06-515 64 663`
Wilskracht heeft o.a. als doel

om duidelijke samenwerking

te bouwen!

Om een opdracht te geven aan Wilskracht is het handig om eerst zelf goed te bedenken waar u als opdrachtgever tegenaan bent gelopen.

Een vragenformulier om u hierbij te helpen kan Wilskracht u vrijblijvend toesturen of downloaden.


Als er duidelijkheid voor u is dan wordt een afspraak gemaakt

om eerst te bespreken wat de opdracht voor Wilskracht kan worden.

Vanuit dit gesprek kan naar voren komen dat er meerdere bijeenkomsten dienen plaats te vinden of alleen één workshop.

De bijeenkomsten kunnen binnen of buiten het bedrijf worden opgepakt.


Vul daarna het invulformulier in die Wilskracht u gratis mail

en dan zal er een aanbieding gemaakt worden.


Wilskracht houdt zich aan de Ethische Code.

Omgaan met vertrouwelijkheid is belangrijk om ieder de ruimte te kunnen geven de eigen mening te kunnen uiten.

Een bedrijf leiden - heeft soms moeilijke momenten. De mensen binnen je bedrijf goed laten functioneren - is een hele uitdaging. Mensen laten begrijpen wat van hun wordt verwacht - is essentieel!Klant specifiek

Vragenlijst