Bedrijfscoaching
Contact


Links


Nieuws
Home

Wilskracht


Diensten

Klant specifiek

  Missie


Info@wilskracht-coaching.org

`06-515 64 663`
Omschrijf het doel

duidelijk en concreet!

Organisatie Ontwikkeling


- Afdelingsbijeenkomsten kunnen een krachtig middel zijn om   individuen te helpen tot betere prestaties te komen.

 Nog beter is het wanneer deze bijeenkomst op team niveau

  wordt georganiseerd.

  Dan ontstaat er gezamenlijkheid, energie, focus én follow-up.   


- Een bijeenkomst kan niet een eenmalig “event” zijn maar een proces   met krachtige follow-up momenten. Fietsen leer je ook niet in één   dag. Verder staat de praktijksituatie centraal tijdens de bijeenkomst.   Denk aan cases, voorbeelden, processen binnen de organisatie.

- Inspirerend is ook als de beoogde prestatieverbetering als team   wordt doorlopen.

  Hierdoor ontstaat immers gezamenlijke focus en energie.